Samen in biomassa

banner

Wij hebben inmiddels veel ervaring opgebouwd met het produceren van energie met biologische restmaterialen. Eind 2013 beschikten we over 49,9 MW eigen opgesteld vermogen om met biomassa elektriciteit te maken. Wij hebben ruim 90 MW aan biomassa-installaties in ontwikkeling voor de productie van elektriciteit, warmte en groen gas.

Eneco Bio Golden Raand

Op 1 november hebben we de grootste biomassacentrale van de Benelux, Eneco Bio Golden Raand, in bedrijf genomen. De biomassacentrale heeft een capaciteit van 49,9 Megawatt en levert onder andere elektriciteit aan nabijgelegen industrie. AkzoNobel Industrial Chemicals is een van de klanten en neemt de helft van de opgewekte elektriciteit af. De centrale gebruikt snippers van gerecycled hout als grondstof voor de productie van elektriciteit en biedt werkgelegenheid aan 30 medewerkers. Bio Golden Raand kan voor 120.000 huishoudens duurzame elektriciteit produceren. Eneco onderzoekt samen met de lokale industrie de mogelijkheden om stoom van de biomassacentrale aan omliggende fabrieken te leveren.

Groene Weide Utrecht

Nuon en Eneco bereikten in 2013 overeenstemming over de ontwikkeling van één biomassacentrale voor duurzame warmte en elektriciteit in Utrecht. Tot dat moment werden door beide bedrijven plannen uitgewerkt voor de bouw van een dergelijke centrale met als uitgangspunt om warmte duurzamer te produceren dan nu het geval is. De warmtevraag in Utrecht geeft echter slechts ruimte voor één biomassacentrale. Eneco en Nuon hebben daarom gezamenlijk gezocht naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Daarom is uiteindelijk besloten om één centrale te ontwikkelen, op de Nuon-locatie. Er zijn afspraken gemaakt over de verdere samenwerking gedurende het project. Indien Nuon zou afzien van de ontwikkeling, dan kan Eneco deze op het terrein van Nuon voortzetten. Eneco heeft hiermee een maximale garantie dat het duurzame warmte aan haar Utrechtse klanten kan gaan leveren. We verwachten de beslissing over de gunning van het project eind 2014.

Afbouw biovergisting

De prijs voor de grondstof voor biovergisters stijgt en is bovendien onstabiel, terwijl elektriciteitsprijzen dalen. Hierdoor is het lastig om een biovergister rendabel te laten draaien. Eneco verwacht dat deze situatie op korte termijn niet zal veranderen. Er zijn veel kleine aanbieders en vaak is de grondstof voor biovergisting voor hen een reststroom. Hierdoor is het lastig om goede afspraken te maken over een constante aanvoer en om invloed te hebben op de prijs. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Eneco besloten om haar activiteiten op het gebied van biovergisting af te bouwen. Eind 2013 hebben we de activiteiten in Nederland en in België beëindigd, respectievelijk overgedragen.