Continuïteit garanderen

Om onze ambities waar te maken passen we een consistente strategie toe, die in balans is met de risico's die we lopen. De uitkomst is een financieel kerngezond bedrijf. Het streven is dat onze strategie breed wordt gedragen door alle betrokkenen bij ons bedrijf. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat onder meer tot uiting komt in onze inspanningen op het gebied van veilig werken en CO2-reductie, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de productie- en leveringsketen.

Wat wilden we bereiken in 2013?

Voor het welslagen van onze strategie is het van groot belang dat onze medewerkers zich scharen achter onze toekomstvisie. Verbindend leiderschap is hierbij een sleutelbegrip, dat we op verschillende manieren bij ons management wilden introduceren.

De individuele bijdrage van medewerkers aan de realisatie van onze missie in hun dagelijkse werk is cruciaal: dit noemen we 'Internal Alignment'. In 2013 wilden we deze bijdrage handhaven en verder verbeteren binnen Eneco. Ook wilden we inzicht krijgen in de manier waarop medewerkers van Joulz en Stedin bijdragen aan de missie ‘Duurzame energie voor iedereen’. Hoe trots zijn ze daarbij op Eneco Groep?

Ook in onze leveringsketen zoeken we naar samenwerking om verder te verduurzamen. Onze doelstelling was om 75 procent van onze inkoop (exclusief energie) aan te schaffen bij duurzame leveranciers.

De basis voor continuïteit van ons bedrijf blijft een goede balans tussen risico en rendement, wat tot uitdrukking moet komen in onze stabiele credit rating (A-) en het rendement op geïnvesteerd vermogen.

In 2008 hebben wij onszelf een ambitieuze doelstelling van 50 procent CO2-reductie voor Eneco Groep in 2013 ten opzichte van 2007 gesteld, waarvan in de laatste jaren realisatie door de stijging van het gebruik van onze bedrijfswagens moeilijk haalbaar werd.

Wat hebben we bereikt?

  • Onze doelstelling voor medewerkersmotivatie (7,4) met 7,5 gehaald.
  • Het Eneco-doel voor Internal Alignment hebben we in 2013 behaald. De score voor het steunend gedrag steeg van 57,0 naar 60,7.
  • 81 procent van de bestedingen van Eneco betroffen in 2013 inkopen bij duurzame leveranciers.
  • De CO2-voetafdruk van onze eigen bedrijfsvoering hebben we verder verkleind. We kwamen uit op 39 procent CO2-besparing (2012 37 procent) bij onze huisvesting en mobiliteit ten opzichte van 2007. Het destijds gestelde doel van 50 procent, dat al eerder is bijgesteld naar 44 procent, is niet gehaald door forse groei in het autogebruik.
  • Onze credit rating is gehandhaafd op A- (doelstelling A-).
  • ROACE 4,7 procent (exclusief bijzondere afwaardering op elektriciteitsgerelateerde vaste activa: 5,5 procent); doelstelling 2013 was 4,8 procent) .