Schone en betaalbare energie

banner

Eneco zorgt dat klanten altijd kunnen beschikken over schone, betaalbare energie die op een veilige manier is opgewekt en getransporteerd. Steeds meer klanten wekken een deel van hun energieverbruik zelf op. De elektriciteit die zij aanvullend nodig hebben, leveren we bij voorkeur uit 100 procent duurzame bronnen.

'Duurzame energie voor iedereen' is onze missie en overtuiging en de enige weg naar een blijvend leefbare planeet. Dit wordt bevestigd door Europese doelstellingen voor duurzame energie die als aanjager fungeren.

Wat wilden wij bereiken in 2013?

Ons doel is om het aantal klanten dat energie afneemt op een zelfde niveau te houden en om klanten achter onze missie te scharen. We willen een transitie maken van de oude energiewereld naar de nieuwe duurzame toekomst, door samen met klanten voor CO2-reductie te zorgen. In de fase dat energie nog niet met 100 procent duurzame bronnen opgewekt wordt, zetten wij gas in als schoonste fossiele brandstof. Een van onze doelstelling, gebaseerd op afspraken met WNF, was dat in 2013 ten minste 0,5 procent van het door Eneco Retail aan particuliere klanten geleverde gas voor CO2 vergroend zou zijn en dat 20 procent van de elektriciteitsverkoop donkergroen zou zijn. Dat was voor ons een harde doelsteling.

Klanten moeten erop kunnen rekenen dat zij over elektriciteit, gas en warmte kunnen beschikken. Ons streven voor 2013 was om de beschikbaarheid van onze energielevering zeer hoog te houden. De maximale gemiddelde onderbrekingsduur van onze energienetten mocht daarom niet meer zijn dan 14,5 minuten. Dit cijfer is een (gewogen) gemiddelde van de maximale onderbrekingsduur voor elektriciteit, gas en warmte. Zie de paragraaf Betrouwbaarheid netwerk voor een verdere toelichting.

Wat hebben wij gerealiseerd?

  • De doelstelling van maximaal 14,5 minuten voor de gemiddelde onderbrekingsduur in onze netten is met 12,2 minuten behaald
  • Het percentage donkergroen gas als deel van de retailleveringsportefeuille is met 1,4 procent behaald (doelstelling 0,5 procent)
  • Van al onze elektriciteitslevering in de retailleveringsportefeuille was 20 procent donkergroen, waarmee we onze doelstelling bereikten. (doelstelling 2013: 20 procent, realisatie 2012: 16,1 procent).

Aandacht voor groene energie

In 2013 was er veel aandacht voor groene energie. Hoe groen is groen? Waar komt groene stroom vandaan? Hoe werken certificaten? Duidelijk is dat groene energie de toekomst heeft. Onze strategie gaat veel verder dan alleen het leveren van groene stroom. Eneco investeert al jarenlang volop in duurzame energiebronnen zoals windparken op land en zee, zonne-installaties en biomassa. En we beperken ons niet tot Nederland, maar investeren ook in Groot-Brittannië, België en Frankrijk.

We kunnen al 20 procent van onze particuliere en mkb-klanten door onszelf geproduceerde duurzame elektriciteit leveren, en we zorgen ervoor dat dit aandeel groeit. Onze investeringen op dit gebied bedroegen in 2012 en 2013 respectievelijk 273 en 297 miljoen euro. De duurzame energie die we nog niet zelf kunnen leveren kopen we in. Een in opdracht van de overheid opgezet systeem van certificaten garandeert de oorsprong van groene energie.

Greenpeace en de Consumentenbond hebben vastgesteld welke energiebedrijven het hoogst scoren op het gebied van duurzaamheid. Daarbij hebben zij niet alleen gekeken naar de levering van stroom, maar vooral óf en hoeveel energiebedrijven zelf investeren in het opwekken van groene stroom. Eneco, op de vierde plaats in 2013, scoort het beste van alle grote energiebedrijven.