Naar een nieuw bedrijfsmodel

De energietransitie vereist ook een fundamentele verandering van de rol van energiebedrijven. Eindgebruikers kunnen met lokale opwekking en opslag in theorie zelfs zonder energiebedrijven of energienetten. Innovaties in energietechnologie voor opwekking en opslag zullen eveneens zorgen voor veranderende bedrijfsmodellen.


Een energiebedrijf verkrijgt haar inkomen met name door het distribueren en leveren van energie. Dat geldt anno 2013 ook voor Eneco. Doordat eindgebruikers steeds meer zelf energie gaan opwekken zullen energiebedrijven minder energie leveren. Daar staat tegenover dat eindgebruikers nieuwe behoeften krijgen, zoals advies, installatie en onderhoud of financiering van die energie-opwekkende systemen. Maar er ontstaat ook behoefte aan lokale uitwisseling van energie of opslag en aan het continu meten van alle energiestromen om daar op real-time basis inzicht in te kunnen hebben.

Veranderen naar dienstverlener

Eneco verandert van energieleverancier en distributeur naar adviseur, dienstverlener en business partner voor haar klanten. Van een bedrijf dat centraal duurzame energie produceert en levert naar een bedrijf dat klanten helpt om zelf decentraal duurzame energie op te wekken, op te slaan en via lokale netten uit te wisselen. Dat vergt ook een fundamentele ontwikkeling van het bedrijf en haar medewerkers. Nieuwe diensten, nieuwe verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden stellen andere en hoge eisen aan bijvoorbeeld competenties en gedrag en aan bedrijfsprocessen en –systemen.


Voorbeeld: energiebesparingen realiseren met ESCO’s

Een goed voorbeeld van de veranderende diensten van Eneco zijn de zogenaamde ESCO-diensten. Eneco leverde deze ESCO-diensten in 2013 aan onder andere De Kunsthal, de Van Nellefabriek en Sportcentrum Papendal.

Bij deze klanten adviseert, realiseert, financiert en beheert Eneco specifieke maatregelen voor energiebesparing, die tegelijkertijd zorgen voor meer comfort voor de eindgebruikers. Eneco garandeert zowel het comfort als de energiebesparingen, waardoor we de klant volledig ontzorgen. Dat is dienstverlening in de meest pure zin van het woord.

Dat een energiebedrijf klanten adviseert om minder te gebruiken van haar primaire producten kan als opmerkelijk worden gezien. Voor Eneco is het logisch. Energiebesparing is noodzakelijk om haar missie 'Duurzame energie voor iedereen' te kunnen verwerkelijken voor huidige en toekomstige generaties. De grote omslag zit in het garanderen van de besparingen en het comfort voor de eindgebruikers. Dat betekent dat Eneco samen met de klant en bijvoorbeeld bouwkundige partners en installatietechniek-partners specifieke oplossingen moet vinden waarmee zij het comfort en de energie-efficiëntie substantieel kan verbeteren. En om die oplossingen te realiseren moeten al die partijen gezamenlijk tot één advies, één offerte en één contract komen, op zo'n manier dat de resultaten vooraf gegarandeerd kunnen worden. Het realiseren van ESCO’s vergt van de samenwerkende bedrijven het inzicht en de overtuiging dat het collectieve belang zwaarder weegt dat het individuele belang, en dat we de resultaten alleen samen kunnen realiseren.