Financiële vaste activa

Dochter- onder- nemingen

Vorderingen

op dochter- ondernemingen

Overige vorderingen

Afgeleide financiële instrumenten

Uitgestelde belasting vorderingen

Totaal

Per 1 januari 2012

5.350

1.537

21

9

60

6.977

Resultaat dochterondernemingen

266

266

Mutatie uitgestelde belastingvorderingen

– 24

– 24

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

29

29

Mutatie overige leningen

2

2

Mutatie reële waarde financiële instrumenten in eigen vermogen

– 3

– 9

– 12

Translatieverschillen

2

2

Per 31 december 2012

5.615

1.566

23

36

7.240

Resultaat dochterondernemingen

259

259

Mutatie uitgestelde belastingvorderingen

– 33

– 33

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

149

149

Mutatie reële waarde financiële instrumenten in eigen vermogen

8

8

Per 31 december 2013

5.882

1.715

23

3

7.623