Accountantskosten

Onderstaande honoraria hebben betrekking op de accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van Eneco: Deloitte Accountants B.V., zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de ‘Wet toezicht accountantsorganisaties’ (Wta), alsook de aan de accountantsorganisatie gelieerde entiteiten van het Deloitte-netwerk.

x € 1.000

2013

2012

Controle van de jaarrekening1

847

961

Andere controleopdrachten

1.066

1.507

Andere niet-controle diensten

257

246

Totaal

2.170

2.714

  1. Gegevens 2012 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van Eneco Holding N.V. zijn de werkzaamheden voor de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening van deze vennootschap opgenomen.

De overige controleopdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor statutaire jaarrekeningen van dochtermaatschappijen en hieraan gerelateerde opdrachten. Andere niet-controle diensten betreffen diensten die zijn toegestaan volgens de Wta en gedeeltelijk in rekening zijn gebracht door de aan de accountantsorganisatie gelieerde entiteiten van het Deloitte-netwerk (2013 € 228 duizend en 2012 € 215 duizend).

Rotterdam, 28 februari 2014

Eneco Holding N.V.

Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

J.F. (Jeroen) de Haas, voorzitter

E.H.M. (Edo) van den Assem, voorzitter

C.J. (Kees-Jan) Rameau

C.P.G. (Kees) van Dongen

G.A.J. (Guido) Dubbeld

H.G. (Henk) Dijkgraaf

M.W.M. (Marc) van der Linden

J.G. (Joop) Drechsel

M. (Marike) van Lier Lels

J. (John) Lintjer

M. (Mirjam) Sijmons

K.G. (Klaas) de Vries