Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2013 zijn de activiteiten die eind 2012 als beëindigde bedrijfsactiviteit waren geclassificeerd grotendeels afgewikkeld. De activiteiten die in 2013 als beëindigde bedrijfsactiviteit zijn geclassificeerd zijn eveneens per ultimo 2013 afgewikkeld. De waardevermindering en operationele resultaten van deze activiteiten in 2013 van in totaal € 6 mln. negatief zijn verantwoord als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. De hierin opgenomen waardevermindering bedraagt € 5 mln. De operationele opbrengsten in 2013 van deze activiteiten bedragen € 6 mln. en de kosten € 7 mln. De belasting impact is € 2 mln. positief, wat resulteert in een resultaat na belastingen van € 4 mln. negatief. De uitgaande kasstromen bedragen € 2 mln.