Resultaat geassocieerde deelnemingen

Voor een overzicht van de geassocieerde deelnemingen wordt verwezen naar het in deze jaarrekening opgenomen overzicht van belangrijke dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen.

2013

2012

Aandeel in het resultaat na belastingen

10

26

Resultaat uit desinvesteringen

3

37

Totaal

13

63

Op 28 februari 2012 is het 31% belang in KEMA verkocht. Hierbij is een boekwinst gerealiseerd en een eenmalig dividend ontvangen van tezamen € 56 miljoen. Als gevolg van deze verkoop is in 2013 additioneel € 3 mln. ontvangen.