Personeelsbeloningen

2013

2012

Lonen en salarissen

277

268

Sociale lasten

37

37

Pensioenpremies

40

36

Overige personeelskosten

35

33

Totaal

389

374

Voor een bedrag van € 20 mln. (2012: € 26 mln.) zijn personeelskosten als onderdeel van de kosten voor Inkoop energie, transport en energie gerelateerde activiteiten verantwoord in verband met het direct aan de omzet gerelateerde karakter van deze kosten. Inclusief deze kosten en de gekapitaliseerde personeelskosten bedragen de totale personeelskosten € 507 mln. (2012: € 488 mln.1)

1 Gegevens 2012 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Personeelsaantallen

De specificatie van het aantal personeelsleden per bedrijfssegment herleid naar fulltime equivalenten (FTE) per jaareinde is als volgt:

FTE

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Energiebedrijf Eneco

3.194

3.088

Stedin

1.294

1.249

Joulz

2.476

2.558

Overige

92

103

Totaal

7.056

6.998

Het gemiddeld aantal FTE in 2013 bedraagt 7.018 (2012: 6.839).