Opbrengst energielevering, -transport en energie gerelateerde activiteiten

2013

2012

Elektriciteit

2.394

2.486

Gas

2.250

2.232

Warmte

275

258

Energie gerelateerde activiteiten

107

106

Totaal

5.026

5.082

De afrekening van verkopen aan grootverbruikers vindt maandelijks op basis van meterstanden plaats. Voor verkopen aan kleinverbruikers is de afrekening gebaseerd op meteropnames gespreid over het hele jaar. De omvang van de energielevering en transportdiensten gedurende de verslagperiode aan kleinverbruikers en de opbrengstwaarden daarvan worden daarom deels geschat op basis van historische verbruikgegevens, standaardklantprofielen en van toepassing zijnde energietarieven.

De geografische verdeling van de opbrengsten is opgenomen onder de toelichting per segment.