Belastingen

De vennootschap vormt met vrijwel al haar Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De specificatie van de belastingen over het resultaat is als volgt:

2013

2012

Actuele belastinglasten/-baten

3

1

Mutatie uitgestelde belastingen

68

49

Correctie mutatie uitgestelde belastingen voorgaande jaren

– 3

Belastingen over het resultaat

68

50

De mutatie uitgestelde belastingen is inclusief toename te amortiseren Energie Investeringsaftrek van € 3 mln. (2012: nihil).

De specificatie van de actuele belastinglasten is als volgt:

2013

2012

Resultaat voor belasting

314

310

Deelnemingsvrijstelling

– 43

– 63

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

18

6

Fiscaal afwijkende afschrijving

– 164

– 149

Fiscaal afwijkende dotatie voorzieningen

– 2

12

Correctie resultaat voorgaande jaren

– 10

Fiscaal resultaat

113

116

Verliescompensatie

– 100

– 113

Fiscaal belastbaar bedrag

13

3

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Actuele belastinglasten

3

1

De specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen is als volgt:

2013

2012

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

–3,4%

–5,1%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

1,5%

0,2%

- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek)

–1,4%

–1,4%

- Overige

0,0%

–2,6%

Effectieve belastingdruk

21,7%

16,1%