Transacties met verbonden partijen

Aan Eneco verbonden partijen zijn de geassocieerde deelnemingen, joint ventures en tevens haar bestuurders en commissarissen. Aandeelhouders van Eneco met invloed van betekenis zijn ook verbonden partijen.

De verkopen aan en inkopen van verbonden partijen hebben plaatsgevonden volgens voorwaarden die in het normale economische verkeer met derden gebruikelijk zijn. De vorderingen en schulden zijn niet zeker gesteld en zullen door bankbetalingen worden verrekend.

De specificatie van de handelstransacties met de belangrijkste verbonden partijen is als volgt:

Verkopen

Inkopen

2013

2012

2013

2012

Geassocieerde deelnemingen

114

94

22

18

Joint ventures

7

3

44

54

Overige kapitaalbelangen

(aandeel > 20%)

1

30

21

Vorderingen

Schulden

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Geassocieerde deelnemingen

15

22

3

1

Joint ventures

1

1

6

8

Overige kapitaalbelangen

(aandeel > 20%)

2

2

Voor de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar toelichting 6.

In het afgelopen boekjaar heeft Eneco een niet als materieel aan te merken acquisitie gedaan in Home Automation Europe B.V. (52,8% van de aandelen). Dit is een kleine onderneming en leverancier van de Toon thermostaat. Onderdeel van deze transactie was een economisch belang in deze onderneming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit belang dateerde reeds van voor zijn aantreden in zijn functie bij Eneco. In verband met zijn aantreden werd zijn aandelenbelang gecertificeerd. De Raad van Commissarissen (zonder voorzitter) heeft gewaarborgd dat de desbetreffende commissaris niet aan de besluitvorming heeft deelgenomen. Deze commissaris is evenmin betrokken geweest bij de besluitvorming omtrent de verkoop inclusief de beoordeling van de verkoopwaarde van de onderneming in kwestie.

Tussen bestuurders en commissarissen bestaat verder geen andere relatie met Eneco dan die van klant en leverancier op basis van algemeen gebruikelijke leveringsvoorwaarden onder marktconforme voorwaarden. Eneco past de vrijstelling toe om transacties met verbonden overheidsinstellingen niet toe te lichten. De Gemeente Rotterdam heeft invloed van betekenis. Naast de aandeelhoudersrelatie bestaat geen andere relatie dan die van klant en leverancier op basis van algemeen gebruikelijke leveringsvoorwaarden onder marktconforme voorwaarden.