Personeelsvoorzieningen

Ziektekosten

gepensioneerden

Diensttijd gebonden uitkeringen

Totaal

Per 1 januari 2012

4

27

31

Dotaties

3

3

Onttrekkingen

– 1

– 1

– 2

Vrijval

– 1

– 1

Per 31 december 2012

3

28

31

Dotaties

3

3

Onttrekkingen

– 1

– 2

– 3

Per 31 december 2013

2

29

31

Classificatie

Kortlopend

1

1

2

Langlopend

1

28

29

Per 31 december 2013

2

29

31

De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

2013

2012

Disconteringsvoet per 31 december

2,9%

2,5%

Toekomstige salarisstijgingen

1,0%

1,0%

De uitgaven van de personeelsvoorzieningen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens en geeft de adequate weergave van de verwacht kasstromen.