Operationele leases

Kosten en verplichtingen van operationele leases

Eneco heeft operationele lease-overeenkomsten afgesloten voor ICT-voorzieningen en het wagenpark. Daarnaast zijn huurovereenkomsten gesloten voor een aantal terreinen en bedrijfspanden. In het resultaat is hiervoor een last opgenomen van € 61 mln. (2012: € 59 mln.). De minimale verplichtingen van deze overeenkomsten vervallen als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Binnen 1 jaar

56

61

Van 1 tot 5 jaar

168

163

Na 5 jaar

196

185

Totaal

420

409

Opbrengsten van operationele leases

Verbruikstoestellen en energie-installaties worden verhuurd voor perioden van 5 tot 15 jaar, waarbij de betreffende activa eigendom van Eneco blijven. De verhuur omvat de terbeschikkingstelling aan gebruikers inclusief het onderhoud. De verhuuropbrengsten die in het resultaat zijn verwerkt bedragen € 41 mln. (2012: € 40 mln.).

De minimale vorderingen uit hoofde van niet-opzegbare huurovereenkomsten vervallen als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Binnen 1 jaar

32

35

Van 1 tot 5 jaar

90

108

Na 5 jaar

68

114

Totaal

190

257