Gebeurtenissen na balansdatum

Op 21 januari 2014 is overeenstemming bereikt met het Deense DONG S/A over de overname van 90.000 energieklanten en 89 medewerkers van DONG Energy Sales B.V. Met deze overname geeft Eneco verdere invulling aan de ambitie om te groeien op het vlak van levering van duurzame energie aan consumenten, mkb- en zakelijke klanten in Nederland. De overname is onder voorbehoud van een aantal advies- en goedkeuringstrajecten. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft inmiddels goedkeuring verleend. We verwachten dat de transactie in maart wordt afgerond.

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte tegen te hoge tarieven te beschermen door de prijzen te reguleren met een maximum tarief op basis van het "niet-meer-dan-anders" principe (de kosten van warmtelevering zijn gemaximeerd door de kosten van gasverwarming). De invoering van de Warmtewet heeft geen invloed op de waardering van de warmtenetten van Eneco.