Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, ­joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Dochterondernemingen

Naam

Plaats

Belang

AgroPower B.V. *

Delft

100%

BioEnergieCentrale Delfzijl B.V.

Rotterdam

100%

CityTec B.V. *

Den Haag

100%

Ecofys Netherlands B.V.

Utrecht

100%

Eneco B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco België B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Business B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Energy Trade B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Gasspeicher B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Installatiebedrijven B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco International B.V.

Rotterdam

100%

Eneco Retail B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Solar Assets France 1

Roquefort (F)

100%

Eneco Solar Belgium N.V.

Maldegem (B)

100%

Eneco Solar, Bio & Hydro B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Strategic Assets B.V.

Rotterdam

100%

Eneco Supply B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Warmte & Koude B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Wind B.V. *

Rotterdam

100%

Eneco Wind Belgium S.A.

Waver (B)

100%

Eneco Wind UK Ltd.

Londen (VK)

100%

Eneco Windmolens Offshore B.V.

Rotterdam

100%

Joulz B.V. *

Rotterdam

100%

LZN Ltd.

Londen (VK)

100%

N.V. Eneco Beheer *

Rotterdam

100%

Offshore Windpark Q7 B.V.

IJmuiden

100%

Oxxio Nederland B.V. *

Leusden

100%

Stedin Meetbedrijf B.V. *

Capelle aan den IJssel

100%

Stedin Netbeheer B.V. *

Rotterdam

100%

Tullo Wind Farm Ltd.

Londen (VK)

100%

Windpark Afrikahaven B.V.

Utrecht

100%

Windpark de Beemden B.V.

Rotterdam

100%

Windpark De Graaf B.V.

Oosterhout

100%

Windpark Houten B.V.

Rotterdam

100%

Windpark Logistiekweg B.V.

Utrecht

100%

Windpark Martens B.V.

Oosterhout

100%

Windpark Martina Cornelia B.V.

Rotterdam

100%

Windpark Oudenstaart B.V.

Rotterdam

100%

Windpark Romerswaal B.V.

Rotterdam

100%

Windpark Sabina-Henricka B.V.

Rotterdam

100%

Windpark van Luna B.V.

Utrecht

100%

Windpark van Pallandt B.V. *

Rotterdam

100%

* Voor deze dochterondernemingen is door Eneco Holding N.V. een 403-verklaring afgegeven

Joint ventures

Naam

Plaats

Belang

Enecogen v.o.f.

Rotterdam

50%

Navitus Bay Development Limited

Londen (VK)

50%

Q10 Offshore Wind B.V.

Rotterdam

50%

Warmtetransportbedrijf Amstelland Zuid-Amsterdam (WAZA) B.V.

Rotterdam

39%

Geassocieerde deelnemingen

Naam

Plaats

Belang

Groene Energie Administratie B.V.

Rotterdam

30%

Een volledig overzicht van de maatschappijen, zoals bedoeld in artikel 379 Boek 2 BW Titel 9, is ten kantore van het Handelsregister te Rotterdam gedeponeerd.