Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x € 1 mln.

2013

2012

Resultaat na belastingen

242

234

Niet-gerealiseerde resultaten die niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening

Niet-gerealiseerde resultaten die wel zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening

Translatieverschillen

2

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

27

– 57

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen

– 7

15

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

20

– 40

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

262

194

Waarvan toe te rekenen aan:

Minderheidsaandeelhouders

1

1

Aandeelhouders Eneco Holding N.V.

261

193