Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

x € 1 mln.

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

Minder- heids- belangen

Totaal groeps- vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Reserve translatie- verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Inge-houden resultaten

Onver-deeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Per 1 januari 2012

497

381

945

1

– 12

2.337

204

4.353

4.353

Herclassificatie afschrijving netwerken gereguleerd (na belastingen)

– 42

42

Translatieverschillen

2

2

2

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

– 57

– 57

– 57

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen

15

15

15

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

– 42

2

– 42

42

– 40

– 40

Resultaat na belastingen 2012

233

233

1

234

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

– 42

2

– 42

42

233

193

1

194

Winstbestemming 2011

102

– 102

Dividend met betrekking tot 2011

– 102

– 102

– 102

Wijziging in belang minderheids-aandeelhouders

2

2

Reclassificatie

1

2

– 3

Per 31 december 2012

497

381

903

4

– 52

2.478

233

4.444

3

4.447

Herclassificatie afschrijving netwerken gereguleerd (na belastingen)

– 42

42

Translatieverschillen

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

27

27

27

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen

– 7

– 7

– 7

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

– 42

20

42

20

20

Resultaat na belastingen 2013

241

241

1

242

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

– 42

20

42

241

261

1

262

Winstbestemming 2012

116

– 116

Dividend met betrekking tot 2012

– 117

– 117

– 117

Wijziging in belang minderheids-aandeelhouders

1

1

Per 31 december 2013

497

381

861

4

– 32

2.636

241

4.588

5

4.593