Kengetallen

(bedragen in € 1 mln.)

2013

2012

2011

2010

2009

Resultaten

Totale opbrengsten 1

5.251

5.256

5.007

4.922

5.245

Opbrengst energie en energiegerelateerd

5.026

5.082

4.839

4.722

5.018

Brutomarge energie en energiegerelateerd

1.749

1.620

1.442

1.294

1.325

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

877

776

711

576

564

Bedrijfsresultaat (EBIT)

395

335

388

274

268

Nettoresultaat

241

233

204

141

177

Kasstroom uit operationele activiteiten

792

727

1.117

670

729

Vermogen

Groepsvermogen

4.593

4.447

4.353

3.890

3.900

Rentedragende schulden

1.911

1.800

1.859

1.947

2.087

Balanstotaal

9.203

8.804

8.645

7.577

7.691

Investeringen in materiële vaste activa

846

710

734

730

523

Ratio's

Groepsvermogen/totaal vermogen

49,9%

50,5%

50,4%

51,3%

50,7%

Interest coverage rate 2

9,3

8,8

8,8

6,2

7,4

Medewerkers

LTIR

1,1

1,4

1,8

2,6

4,3

Aantal FTE's gemiddeld

7.018

6.839

6.596

6.622

6.137

Ziekteverzuim

3,9%

4,3%

4,5%

4,6%

4,7%

Verkoopvolumes

Elektriciteit (GWh) 3

21.925

25.201

27.457

24.435

24.295

Gas (miljoen m3)

5.723

5.748

5.914

6.704

5.900

Warmte (TJ)

12.302

11.704

11.350

13.157

11.436

  1. Totale opbrengsten: Opbrengst energie en energie gerelateerd alsmede Overige opbrengsten.
  2. Interest coverage rate: Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen gedeeld door financiële baten en lasten.
  3. Inclusief handelsvolumes Eneco Energy Trade.