Verklaring Naleving Gedragscode voor Leveranciers, Meetbedrijven en Onafhankelijke Diensten-aanbieders

Verklaring Naleving Gedragscode voor Leveranciers, Meetbedrijven en Onafhankelijke Diensten-aanbieders aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.

Naam rechtspersonen: Eneco Retail B.V., Eneco Business B.V. en MKB Energie B.V., hierna gezamenlijk te noemen ‘Eneco’ en Oxxio Nederland B.V. en CEN B.V., hierna gezamenlijk te noemen ‘Oxxio’

Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam (Eneco) en Hilversum (Oxxio)

Periode: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Eneco te Rotterdam en Oxxio te Hilversum maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers, meetbedrijven en onafhankelijke diensten-aanbieders in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Hierbij verklaart Eneco B.V., ten dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder Marc W.M. van der Linden, in haar hoedanigheid van bestuurder van Eneco Supply B.V., die op haar beurt bestuurder is van CEN B.V., Oxxio Nederland B.V., Eneco Retail B.V., Eneco Business B.V. en MKB Energie B.V. dat Eneco en Oxxio te Rotterdam (Eneco) en Hilversum (Oxxio) zich gedurende de bovenvermelde periode hebben gehouden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.

Rotterdam, 2 januari 2014

M.W.M. van der Linden, lid Raad van Bestuur Eneco Holding N.V.