Profiel

Eneco Holding NV (‘Eneco Groep') is de enige geïntegreerde energiegroep in Nederland met de uitgesproken ambitie op duurzame wijze energie te produceren, te transporteren en te leveren aan klanten.

Met circa 7.000 medewerkers bedienen wij 2,2 miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. De aandelen zijn in handen van 55 Nederlandse gemeenten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.


De klant centraal

In 2013 hebben we het operationele model van ons energiebedrijf aangepast. Van een productgericht bedrijf hebben we ons ontwikkeld tot een klantgerichte organisatie. 'De klant centraal' betekent dat er nu voor al onze klanten één ingang is, waar zij met al hun vragen en problemen terechtkunnen. Daarbij hebben we kleinere zelfstandige units gevormd die - uiteraard in samenwerking met de rest van het bedrijf - volledig eindverantwoordelijk zijn voor een klantengroep. Hierdoor kunnen zij de samenwerking met klanten en potentiële klanten heel nauw opzoeken. De segmenten Consumenten en Zakelijk hebben direct contact met de klant en voeren daarnaast ook productontwikkeling, marketing, handel en levering uit. Ook Joulz, Stedin en Ecofys zorgen in Nederland voor een directe service aan de klant. In België is dit de verantwoordelijkheid van Eneco België. De andere units voeren werk uit in het kader van onze duurzame strategie.

Duurzame productie, levering en trading

Onder de naam Eneco houdt de groep zich bezig met de productie, inkoop, handel en levering van (een groeiend aandeel duurzaam opgewekte) energie (elektriciteit, gas, warmte en koude). Daarnaast ontwikkelen wij duurzame en decentrale energieoplossingen voor klanten. Het energiebedrijf verzorgt tevens transport en distributie van warmte en koude naar klanten en levert CO2 aan tuinders. Ook werkt het bedrijf continu aan een eigen duurzaam productieportfolio en aan duurzame opwekking samen met klanten. Eneco streeft ernaar klanten 100% duurzame energie te leveren. Naast onze eigen duurzame productie koopt Eneco duurzame energie in via langjarige afnamecontracten met exploitanten van windparken, biomassacentrales of zonne-energiecentrales. Verder verhandelt Eneco CO2-emissierechten en koopt zij gas in voor de eigen gascentrale of voor gascentrales bij wie zij elektriciteit afneemt. Via de eigen gasopslagfacililiteiten legt Eneco een voorraad aan voor periodes waarin er meer vraag naar gas is.
Eneco is actief in Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië. De activiteiten van het energiebedrijf zijn logisch gebundeld in functionele bedrijfsonderdelen. (www.eneco.nl)

Netwerk- en engineeringactiviteiten

Onder de naam Stedin vindt onderhoud, beheer en ontwikkeling plaats van gas- en elektriciteitsnetten, voornamelijk in de randstedelijke gebieden van Utrecht en Zuid-Holland. Alle wettelijke taken worden volledig in eigen huis uitgevoerd. De vrije, niet-wettelijke activiteiten voert Stedin Diensten uit. Stedin is er niet alleen verantwoordelijk voor dat de energienetten veilig zijn en optimaal functioneren, zij ontwikkelt daarnaast infrastructuren voor reststromen als CO2, stoom en biogas. (www.stedin.net)
Joulz is specialist in het op veilige wijze bedenken, bouwen en beheren van (duurzame) energie-infrastructuren en staat –als enige bedrijf in Nederland- op de hoogste trede (5) van de prestatieladders MVO en CO2. Joulz biedt haar ruim 100 jaar ervaring aan een breed scala van klanten aan, voornamelijk landelijke, regionale en private netbeheerders en marktpartijen in de segmenten wegbeheerders, industrie en utiliteitsbouw. (www.joulz.nl)

Onafhankelijk adviesbureau Ecofys

Ecofys beschikt over zowel diepgaande als brede kennis van het gehele spectrum van energie en CO2-efficiëntie, duurzame energie, energiesystemen en –markten en energie- & klimaatbeleid. Ecofys brengt hierover adviezen uit en neemt een onafhankelijke positie in binnen de groep. (www.ecofys.com/nl)