Personeelsgegevens

in fte gemiddeld

2013

2012

2011

Totale personeelsbestand Eneco Groep

7.018

6.839

6.596

Percentage mannen en vrouwen op het totaal aantal medewerkers in Fte

2013

 2012

2011

Aantal mannen

78

78 

79

Aantal vrouwen

22

22 

21

Aantal fte per leeftijdscategorie / tot aantal FTE (%)

2013

2012 

2011

15-24 jaar

4

 5

5

25-34 jaar

26

 25

23

35-44 jaar

24

 24

25

45-54 jaar

25

 26

27

55+ jaar

21

 21

20

Percentage vrouwen in leidinggevende posities

2013

2012

2011

23

20

16

in procenten

2013

2012

2011

Contract onbepaalde tijd

89

89

-

Aantal medewerkers met een cao

86

85

-