Personalia Raad van Bestuur

Mr. J.F. (Jeroen) De Haas (1959)

Voorzitter Raad van Bestuur Eneco Holding N.V.

Jeroen de Haas is per 1 januari 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij is sinds juli 2000 lid van de Raad van Bestuur en per 2006 vicevoorzitter. Hij was daarvoor sinds 1996 directeur van Enercom, de coöperatie van energiebedrijven, waarvan een zestal leden in juli 2000 met Eneco fuseerde. Eerder was De Haas directeur van RCCIVEV, een onderdeel van Roccade. Hij studeerde Nederlands recht in Utrecht.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Movares Group B.V.
  • Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam N.V.
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Lid Adviesraad Executive MBA in European Utility Management by Jacobs University te Bremen
  • Lid Raad voor de Fondsenwerving Universiteit van Utrecht
  • Ambassadeur Clean Energy Wereld Natuur Fonds (WWF)
  • Geassocieerd lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
  • Lid Curatorium van De Baak