Beheersing integriteit en compliance

Eneco stuurt op een integere werkwijze. We voeren een actief compliancebeleid, dat ervoor moet zorgen dat wij voldoen aan wet- en regelgeving en regulatoire richtlijnen

Integriteit

De Eneco Gedragscode, een klokkenluidersregeling en onderliggende richtlijnen vormen het kader bij ons handelen. Eneco kan haar leidende duurzame rol alleen goed vervullen als we de hoogste gedragsnormen hanteren. Een goede vertrouwensrelatie tussen Eneco en haar klanten is immers mede gebaseerd op integer gedrag.  Wij sturen dan ook niet alleen op het vermijden van ongewenst gedrag zoals fraude of discriminatie, maar we geven ook veel aandacht aan het sturen op gewenst gedrag zoals betrokkenheid bij de klant of aanspreekbaarheid tussen medewerkers onderling.

In 2013 hebben we hiertoe veel workshops met managers en medewerkers georganiseerd. In deze workshops is veel ruimte voor het inhoudelijke gesprek over gewenst en ongewenst gedrag. In 2014 zullen we hiermee doorgaan. Daarnaast besteden we doorlopend aandacht aan fraudedetectie en het afhandelen van gerezen integriteits-issues. Er is een meldpunt integriteit en er zijn binnen Eneco Groep vier vertrouwenspersonen. Medewerkers die slachtoffer zijn geworden van ongewenste psychosociale arbeidsomstandigheden zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie kunnen ook bij deze vertrouwenspersonen terecht.

In 2013 ligt het aantal meldingen dat is gedaan bij de het meldpunt en de vertrouwenspersonen op 197. Dit aantal betekent een verhoging ten opzichte van 2012. Het verschil kan verklaard worden uit de vergrote bekendheid met het meldpunt en de vertrouwenspersonen als gevolg van de diverse workshops.

Eneco heeft een Compliance Officer die het meldpunt integriteit vertegenwoordigt en de organisatie ondersteunt bij het toepassen van de gedragscode.

Compliance op wet- en regelgeving

Het niet voldoen aan wet- en regelgeving en regulatoire richtlijnen zoals die van de Energiekamer en Mifid, brengen risico’s met zich mee ten aanzien van onze ‘’license to operate’’ en klantreputatie. Eneco heeft een compliance beleid, voert een jaarlijks complianceprogramma uit en heeft een Compliance Officer ter ondersteuning hiervan. De Compliance Officer werkt bij de interne stimulering op de naleving van wet- en regelgeving nauw samen met de afdelingen Legal en Regulatory Affairs. Daarnaast zijn er in iedere business compliance aanspreekpunten actief. Assurance wordt verkregen door middel van het In Control statement en audits. Externe audits worden uitgevoerd door de Energiekamer, conform haar beleid. Er hebben zich in 2013 binnen Eneco geen grote compliance-incidenten voorgedaan.